Преглед на етикети

Регионални въздушни услуги

НОВИ КРИЛА за РЕГИОНАЛНИ ВЪЗДУШНИ УСЛУГИ

Принадлежността към групата на онези, които са учили в летателното училище в Тузла или които чрез работата си са били посветени на подкрепата и популяризирането на румънската авиация, се отбелязва с официалната значка. Произвежда се в ограничена серия…