Преглед на етикети

ИКАО

Списък на авиокомпаниите, подлежащи на оперативна забрана в рамките на Съюза...

Благодарение на ефективните европейски стандарти за авиационна безопасност, европейското въздушно пространство е едно от най-безопасните в света. Въпреки че Европейският съюз и държавите-членки си сътрудничат с компетентните органи в