TAROM преминава към фаза на изпълнение на мярката за преструктуриране на персонала

0 568

TAROM ще извърши, започвайки от 30 юли 2021 г., етапа на етапа на изпълнение на мярката за преструктуриране на персонала, действие, което започна през февруари тази година и което е съществен компонент от плана за възстановяване на TAROM.

Като част от мярката за преструктуриране на персонала беше разработена и одобрена нова организационна схема, която съответства на текущия и прогнозния обем на дейност за следващите години, предназначена да намали разходите и да осигури ефективно разпределение на дейностите на ниво компания. Тази мярка засяга редица от 241 поста в настоящата структура.

Поради това е необходимо да се инициира мярката за колективно уволнение, при спазване на законови процедури, като в следващия период се планират консултации със социалните партньори. Служителите, обхванати от колективното съкращаване, ще бъдат разделени въз основа на прозрачни, справедливи критерии, съобщени на всички участващи, като техните оценки ще бъдат организирани с външни доставчици.

По същия начин TAROM ще предприеме всички стъпки, предвидени от действащите разпоредби, за да сведе до минимум въздействието на програмата за колективно съкращаване, и ще бъде стартирана нова програма за доброволно напускане. Ще има и вътрешни конкурси за попълване на свободните работни места, които ще бъдат обявени на всички желаещи, съгласно приложимите процедури.

Припомняме, че мярката за преструктуриране на персонала е част от комплексен план от мерки, дефинирани за възстановяване на компанията. Този план беше нотифициран на 28 май 2021 г. на Европейската комисия с цел получаване на държавна помощ за преструктуриране.

Ожесточената търговска конкуренция в областта на авиацията изисква от нас да поддържаме висок стандарт на безопасност и услугите, които предлагаме на пътниците. В тази връзка TAROM благодари на всички свои служители, оценявайки професионализма и отдадеността, които те показаха, особено напоследък, период, който се оказа изключително труден за цялата световна авиационна индустрия.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.