TAROM търси GSA в Индия

На пазара има слухове за възможен полет, изпълняван от TAROM до Индия. В края на май министърът на транспорта лансира идеята за маршрут Букурещ - Ню Делхи.

0 558

Да, заглавието е много интересно. Това ли е стъпката към директен път към Индия? В края на май, Министърът на транспорта лансира идеята за маршрута Букурещ - Ню Делхи, който може да се управлява от TAROM със самолети Boeing 737-800NG.

Теоретично новите самолети 737-800NG биха имали автономност на полетите до Индия, но одобреният маршрут във функциите на транзитното въздушно пространство има голямо значение. Припомняме, че Boeing 737-800NB може да лети до 5400 километра.

TAROM търси генерален търговски агент в Индия

Връщайки се в tilu, TAROM търси GSA в Индия. По-конкретно, генерален търговски агент (GSA), представляващ TAROM на индийския пазар. Списъкът със задачи е дълъг, но сред задачите, желани от TAROM, открихме и ключовия момент: „Промотиране и продажба на документи за въздушен транспорт при полети на TAROM“. Трябва ли да става дума за директни полети между Румъния и Индия?

По-долу ще намерите списък с всички задачи на GSA в Индия.

- Представителство на TAROM Company на пазара в Индия;

- Популяризиране и продажба на документи за въздушен транспорт на полети на TAROM;

- Осигуряване на достатъчно пространство в офисите на определения доставчик изключително за дейностите, извършвани в полза на фирма ТАРОМ;

- Резервация на места за пътници и свързани дейности;

- Избор и назначаване на субагенти в Индия. GSA ще отговаря пряко за дейността, извършвана от тези субагенти по отношение на продажбата на транспортни документи, за сетълмента на тяхната еквивалентна стойност и за прилагането от субагентите на правилата относно тарифите и резолюциите на IATA;

- Надзор и обучение на собствен персонал и агенти, акредитирани на територията на GSA, както и сетълмент на извършени продажби на склад от транспортни документи на фирма ТАРОМ;

- Разпространение и показване на разписанието на полетите на TAROM, както и на рекламните материали, предоставени от фирма TAROM;

- Организиране на промоцията на продуктите на фирма ТАРОМ, съгласно план и бюджет за промоция, договорени от страните, като разходите се поемат от GSA;

- Предприемане на всякакви мерки за повишаване на репутацията на Компания ТАРОМ на територията на GSA в отношенията с държавни органи, официални и неофициални организации, пресата, обществеността и всякакви други лица;

- Предоставяне на тримесечната компания TAROM и/или при поискване на отчет за дейността на пазарните условия, статистика, както и местните разпоредби с приложимост за дейностите, предвидени в договора от GSA;

- Попълване и предаване в съответствие със законовите условия на документите, посочени в местните, международни разпоредби и в приложимите на пазара на TAROM Company. При поискване, GSA ще предостави на компанията TAROM всички необходими допълнителни документи;

- Представителство и съдействие на компанията TAROM, при поискване, във взаимоотношенията й с държавни органи, други местни власти, длъжностни лица, служби и агенции, включително агенции на IATA, които активират или контролират територията на GSA. Посочените в този параграф се отнасят и до представителството и съдействието в случай на летищни операции, получаване на разрешения за прелитане и кацане, летищни слотове, предаване на документи до авиационни власти и др.;

- Активиране като основен интерфейс на TAROM във връзка с BSP India, по отношение на всички административни аспекти, свързани с този TAROM в BSP India (напр. отношенията на TAROM с агенциите на IATA, включително, ако е необходимо, подписването на споразумения за авиокомпания с агенции на IATA, които искат „Органът за издаване на билети“);

- Разпределяне на „Органът за издаване на билети“ на агентите на IATA, определени от TAROM в BSP India;

- Издаване и/или преиздаване на транспортни документи на TAROM във всички офиси на TAROM, включително на летището (ако има такива), съответно: самолетни билети за превоз на пътници, свръхбагаж, EMD и всякакви други документи, свързани с въздушния транспорт. В случай, че тези документи са издадени неправилно или липсват, в резултат на невъзможността на GSA да предостави необходимата информация, GSA ще носи отговорност за покриване на цялата щета;

- Водене на статистика и записи, свързани с получени, продадени и осчетоводени документи;

- Плащане на фактури от името на TAROM при поискване и с разрешение, получено от Финансов отдел на TAROM.

Подробности за Директно придобиване - GSA India

Офертите трябва да бъдат подадени до 22 октомври 2018 г. GSA с най-ниско ниво на изисквана комисионна ще бъде избран при спазване на всички условия. Очакваме следващите стратегически ходове на TAROM.

Благодаря, Октавиан Барбър за съвета!

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.