TAROM получи четвъртото подновяване на регистрацията си в IOSA

0 451

IOSA е международно призната и приета система, предназначена за оценка на системата за оперативно управление и контрол на авиокомпания. IOSA използва международно признати стандарти и препоръки за безопасност. Програмата е предназначена да позволи извършването на одити по независим, последователен и стандартизиран начин, с периодичност от 2 години. Тази година, IATA издаде подновен сертификат за TAROM, валиден до 6 май 2016 г.

TAROM беше одитиран за първи път през май 2006 г. и регистриран в IOSA в началото на 2007 г.. Одитите се извършват от одиторски организации, акредитирани от IATA. Одитът подчерта факта, че TAROM е създала и внедрила солидна система за управление в областта на безопасността и качеството в цялата организация.

Последният одит за подновяване на регистрацията, потвърди съответствието с над 900 стандарта и препоръчаните практики (ISARP) от IOSA в 8 оперативни области за компанията: организация и управление, полетни операции, операции в пътническата кабина, оперативен контрол на полети и изпращане, наземно и операции по обслужване на пътници, карго операции, управление на сигурността и техническа поддръжка на въздухоплавателни средства.

през 2011 г., IATA стартира подобрена програма IOSA (E-IOSA) чиято основна идея е да интегрира стандартите и препоръките на IOSA (ISARP) в програмата за вътрешен одит на операторите, така че да се постигне непрекъснатост на спазването им. TAROM доброволно прие да участва в E-IOSA. Одиторите на TAROM от отдела за безопасност и качество на полетите включиха проверка на съответствието на ISARP с програмите за вътрешен одит и изготвиха доклад за съответствие, който беше представен на акредитираната от IATA одитна организация, която възложи одита на IOSA на TAROM.

„Безопасността на полетите е наш основен приоритет. За водещ превозвач като TAROM, подновяването на IOSA потвърждава, че нашите операции са в съответствие с глобалните стандарти в гражданската авиация по целия свят и демонстрира нашия постоянен ангажимент за безопасност и качество във всички операции и услуги, предоставяни на нашите клиенти. Резултатът от одита е доказателство за отдадеността на всички наши служители към безопасността на пътниците.", каза г-н. Кристиан Хайнцман, генерален мениджър на TAROM.

Стандартите на IOSA се основават на стандартите на ICAO и най-добрите практики в авиационната индустрия и са напълно достъпни за обществеността и се публикуват безплатно на уебсайта на IOSA, www.iata.org/iosa . Клиентите могат лесно да идентифицират дали авиокомпанията, която използват за пътуване, е регистрирана на IOSA на уебсайта на IATA.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.