TAROM получи третото подновяване на регистрацията в IOSA

0 478

TAROM получи третото подновяване на регистрацията в IOSA в края на сложен процес на подготовка и одит, който включва цялата организация. Според статистиката на IATA, безопасността на операторите, регистрирани в регистъра на IOSA, е с 52% по-добра отколкото нерегистрирани IOSA оператори. Така TAROM е сред 381-те авиокомпании в света, счита се за елитната група международни авиокомпании, посветени на безопасността и качеството на операциите. Трябва да се гордеем, че TAROM получи този статут, особено след като говорим за хиляди авиооператори в света.

IOSA (IATA оперативен одит за безопасност) е международно призната програма, предназначена за оценка на системата за оперативно управление и контрол на авиокомпания. IOSA използва принципите на международно признат одит на качеството. Програмата е проектирана така, че одитите да се провеждат по независим, стандартизиран и последователен начин. Тази година Международната асоциация на въздушните превозвачи (IATA) актуализира сайта, хостващ регистъра на IOSA (www.iata.org/registry) с новия срок на валидност на сертификата, който за TAROM е 6 май 2014 г.

TAROM беше одитиран за първи път през май 2006 г. и IOSA сертифициран в началото на 2007 г. Третият одит за подновяване на сертифицирането потвърди съответствието с над 900 стандарта на IOSA и най-добрите практики в 8 оперативни области на компанията: организация и управление, полетни операции, пътническа кабина, контрол операции, наземни операции, карго операции, авиационна сигурност и поддръжка на въздухоплавателни средства.

По време на този одит TAROM беше част от пилотният проект, иницииран от IATA през 2011 г., Enhanced IOSA. Съгласно тази концепция, вътрешната система за качество на оператора ще включва всички стандарти и препоръчани практики на IOSA в годишните одити, които ще се провеждат, за да се осигури текуща проверка на съответствието. Тази инициатива ще доведе в бъдеще до укрепване на системите за качество и безопасност на авиокомпаниите.

Стандартите на IOSA се основават на стандартите на ICAO и най-добрите практики в авиационната индустрия и са напълно достъпни за обществеността и са достъпни безплатно на уебсайта на IOSA, www.iata.org.iosa.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.