Преглед на етикети

Янго

Янго, в Румъния / Как беше първото състезание с Янго

Yango стартира в Румъния. Това е цифрово приложение за електронно повикване, което в момента работи в 16 страни в Европа, Близкия изток и Африка. Така Румъния става петата страна в Европейския съюз, където услугата е налична,...