Преглед на етикети

Валентин Йордаче

AIHCB отваря нови контролно-пропускателни пунктове за документи на пристигащия поток

Със значителното увеличение на броя на пътниците започнаха да се появяват много проблеми в потоците за заминаване/пристигане. В пиковите часове, особено между 04:00 и 09:00 часа сутринта, има безкрайни опашки за „тръгване“.