Преглед на етикети

US1939

Тайно при последния полет на US Airways - полет на US Airways 1939

На 17 октомври 2015 г., след 76 години полети и непрекъсната дейност, US Airways изчезна като марка. „Бракът“ между US Airways и American Airlines премина на следващото ниво. American Airlines и US Airways се сляха в

US Airways на последния полет - US Airways Flight 1939

След 76 години полети и непрекъсната дейност US Airways ще изчезне като марка. „Бракът“ между US Airways и American Airlines преминава на следващото ниво, когато двете платформи за резервации ще се обединят и всички полети ще бъдат...