Преглед на етикети

Трансформация 2015

Air France инвестира 170 милиона евро в самолетни места за полети...

По време на изложението, посветено на професионалистите в туристическата индустрия, IFTM-Top Resa, организирано през този период в Париж, Air France представи новата оферта за продуктите и услугите от класовете за комфорт и премиум икономич...