Преглед на етикети

Международната асоциация за въздушен транспорт

Европейски летища през 2016 г.: над 2 милиарда регистрирани пътници

Въздушният пътнически трафик се увеличава от година на година. IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт) отчита ръст от 6.3% в световен мащаб за 2016 г. в сравнение с 2015 г., с регистрирани 3.7 милиарда пътници. Доклад…