Преглед на етикети

Рабац

(P) 5 града за посещение в Хърватия

Хърватия е демократична, унитарна и неделима социална държава. Намира се в северозападната част на Балканския полуостров, на брега на Адриатическо море. Това е страна с огромно културно наследство, а градовете й са осеяни с много...