Преглед на етикети

Якуб Малецки

LOT Polish Airlines е насочена към 100 000 пътници по маршрута Варшава - Букурещ, през 2014 г.

LOT Polish Airlines, националната авиокомпания на Полша, проведе пресконференция на международното летище Анри Коанда и обяви нови промени в маршрута Варшава-Букурещ. Както обявихме от 11...