Преглед на етикети

Групата на международните авиолинии

Няколко авиокомпании са подали жалба до Европейската комисия срещу Франция

Авиокомпаниите не поставят под съмнение правото на стачка, но смятам, че френските власти нарушават законите на Европейския съюз, защото не дават разрешение за прелитане над Франция по време на стачки. Пътниците в тези…