Преглед на етикети

Hungarocontrol

НАТО отвори отново въздушното пространство на Косово за граждански въздушен трафик

На 3 април 2014 г., след 15 години забрани, НАТО отвори отново въздушното пространство на Косово за граждански въздушен трафик. Повторното отваряне на горното въздушно пространство на Косово не би било възможно без многонационално сътрудничество