Преглед на етикети

Франческа Хинтън

Историята на деня: авиационната индустрия, погледната отвън от Франческа Хинтън.

Франческа Хинтън е старши консултант в Lexington Communications в Лондон, предоставяща съвети на редица клиенти на авиацията. По-долу са някои мисли, представени от Франческа Хинтън, която работи допирателно с...