Преглед на етикети

Земя

Земята, видяна от 350 км надморска височина (закъснение)

Между август и октомври 2011 г. екипажите на експедиции 28 и 29, на борда на Международната космическа станция, заснеха Земята от средна височина от 350 км. Земята от Майкъл Кьониг във Vimeo. По-долу имате…