Преглед на етикети

Летище Чанги

Кинетичен дъжд - скулптура в движение (видео)

Аз съм запален по гражданската авиация, летищата, самолетите, авиокомпаниите и това се подхранва от идеята, че няма ограничения. Летищата могат да бъдат истински произведения на изкуството, самолетите са боядисани в специални ливреи, написах и