Преглед на етикети

Сляп празник

Blind Holiday, нова концепция за почивка

На 23 юли 2015 г. Паралела 45 пусна нов туристически продукт: Blind Holiday. Това е нова концепция на румънския пазар и е насочена към туристи, жадуващи за различно ваканционно изживяване от това, което сега е на пазара. Това е проектирано