Преглед на етикети

Армавия

Армавиа прекратява дейността си (несъстоятелност)

Армавиа, най-големият авиооператор в Армения, преустанови дейността си на 29 март 2013 г., само 17 години след създаването си. Той имаше своя основен център на летище Звартноц близо до Ереван. Авиокомпания Армавиа беше…