Преглед на етикети

APG мрежа

TAROM получи 4-то място в наградата „APG Worldwide Airline Reward for Distribution”, издание…

Ежегодно APG Network организира конференция „APG World Connect“, на която присъстват висши ръководители на авиокомпании, туристически агенции, както и големи играчи в авиокомпанията. Основната цел на…