Преглед на етикети

Международен съвет на летищата

Най-натоварените летища за 2011 г. по брой пътници и въздушен трафик

Според Airports Council International (ACI), пътническият трафик се е увеличил с 4.9% през 2011 г. в сравнение с 2010 г. Предварителният доклад е направен чрез събиране на информация от около 900 летища по света. Според тези…