Преглед на етикети

Корпорация за аерокосмическа индустрия на Китай

Ще бъде построен вторият Ан-225 Антонов, произведен в Китай

На 30 август 2016 г. компанията АНТОНОВ (Укроборонпром SC) и Китайската корпорация за аерокосмическа индустрия (AICC) подписаха споразумение за сътрудничество по програмата АН-225. Първият етап от това сътрудничество се състои в изграждането на втория…