SWISS ще съкрати 1700 служители до края на 2021 г. и ще намали автопарка си с 15%

0 336

SWISS е изправен пред структурни промени на пазара и очаква да види 20% намаление на клиентското търсене в средносрочен план. Въпреки това, поради конструктивна процедура на консултация, съответното намаляване на работната сила с 550 съкращения по оперативни причини, включително съкращения поради неприемане на променените условия на труд, е по-ниско от очакваното.

Общо SWISS ще съкрати приблизително 1.700 служители на пълен работен ден до края на 2021 г., като две трети от това намаление ще бъде постигнато чрез доброволни мерки и текучество на персонал. Самолетният парк на SWISS също ще бъде намален с 15%. SWISS изпълнява всички свои социални отговорности във всички тези действия и гарантира, че тези неизбежни съкращения, поради оперативни причини, обръщат най-голямо внимание на всички социални съображения.

Така авиокомпанията ще изтегли пет самолета, които използва за полети на дълги разстояния, Airbus A330 или Airbus A340, и още 10 самолета, които използва за полети на средни и къси разстояния. Превозвачът заяви, че повечето от самолетите, използвани за полети на къси разстояния, планирани за изтегляне, ще бъдат тези, наети от партньора Helvetic Airways.

SWISS ще съкрати 1700 служители до края на 2021 г. и ще намали автопарка си с 15%.

В изявление на компанията главният изпълнителен директор на SWISS Dieter Vranckx каза: „Съжалявам за всички наши служители, които са уволнени и с най-дълбоко съжаление трябва да предприемем това радикално действие в отговор на структурните промени, пред които е изправена нашата индустрия. Убедени сме обаче, че това е правилният курс, който трябва да следваме, ако искаме да изплатим нашите банкови заеми, да възстановим способността си да инвестираме и да запазим конкурентните си качества.”

Сегашното производство на SWISS все още е значително под това от предпандемичните периоди. През летния сезон капацитетът вероятно ще бъде около 50 до 55% от нивото, достигнато през 2019 г. Като цяло за 2021 г. SWISS очаква обемът на извършените полети да бъде около 40% от този през 2019 г.

През май, авиокомпанията уволни още 780 служители, като тези уволнения са част от същия процес на преструктуриране.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.