Паспортните услуги удължават работното им време

Паспортните служби в Букурещ и Илфов ще удължат работното си време с обществеността, за да могат да се справят с по-голям брой заявления и да намалят задръстванията.

0 469

Така в понеделник, вторник и сряда паспортните служби ще работят до 18.30 часа, а в четвъртък и петък до 16.30 часа. Разширената програма ще бъде валидна от 23 юли до 31 август 2018 г. Опитът от последните години показва, че през този период броят на гражданите, кандидатстващи за паспорт, е по-голям в сравнение с останалата част от годината.Като част от мерките за рационализиране на дейността по издаване на паспорти, на ниво МВР беше разпоредено допълване на персонала на гишетата и преместване на паспортните структури в нови помещения, които осигуряват прилични условия и места за изчакване на гражданите. За района на Букурещ-Илфов паспортните структури работят в два търговски центъра Plaza Romania и ParkLake, като общият брой гишета е 42.

Разширена програма в Букурещ паспортни услуги

Средното време за обработка на заявление е седем минути във всяко от помещенията. Препоръчваме на гражданите да си запишат часовете онлайн на сайта www.epasapoarte.ro, в този случай времето за изчакване на гишето е нула. Припомняме, че от 20 юли 2018 г. започват да се прилагат измененията в Закон №. 248/2005 за режима на свободно движение на румънски граждани в чужбина по инициатива на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи в контекста на предприетите мерки за намаляване на задръстванията в структурите за издаване на паспорти в страната и чужбина.

Основната новост е увеличаването на валидността на обикновения електронен паспорт за лица над 18 години, от 5 на 10 години. То също се променя условията за издаване на временния обикновен паспорт. Той ще се издава само при обективни ситуации, въз основа на документи, обосноваващи спешността на пътуването, по семейни, здравни или професионални причини, които не позволяват изчакване на времето, необходимо за издаване на електронен паспорт.

В такива случаи срокът за решаване на искането за издаване на временния документ за пътуване е максимум 3 работни дни. Гражданите, които не желаят обикновен електронен паспорт или не могат да представят документите, обосноваващи спешността на пътуването, ще получат временен паспорт в рамките на срока за издаване на електронния документ: максимум 30 работни дни, при подадени заявления в страната, и максимум 90 дни работа за заявления, подадени в чужбина.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.