RTZ & Partners SPRL, съдебен администратор на SC CARPATAIR SA, представя официалната позиция относно комюникето на ANAT

1 589

RTZ & Partners SPRL е назначена за съдебен администратор на SC CARPATAIR SA от Трибунала на Тимиш, Граждански отдел II.В това си качество, съгласно разпоредбите на Закон № 85/2006 относно процедурата по несъстоятелност, в сравнение с комюникето на Националната асоциация на туристическите агенции (АНАТ), изпратено до туристическите агенции и пресата на 19.02.2014 г., ви представяме следното:

Комюникето на ANAT съдържа погрешна информация и има за цел да дезинформира общественото мнение, причинявайки сериозни материални и имиджови щети на Carpatair.

Безотговорната проява на ANAT и съобщението, с което се разпорежда на агенциите да спрат продажбата на самолетни билети за полети на Carpatair, представляват действие в явно противоречие със законовите разпоредби, целящи да нанесат непреодолими щети на Carpatair. Предвид създалата се ситуация, съдебният администратор ще предприеме всички правни стъпки за отстраняване на причинените щети, както и за възстановяване на правното положение.

Carpatair работи нормално, а продажбата на самолетни билети се извършва както чрез използване на собствени канали за продажба (онлайн на сайта на компанията или чрез кол центъра на Carpatair), така и чрез акредитирани агенции от IATA, като се използват партньорски документи за издаване на интерлайни на Carpatair.
Уточняваме, че лицата, които купуват билети за пътуване по линиите на Carpatair, също са под закрилата на закона за несъстоятелността, като се ползват с преференциален правен статут пред кредиторите преди откриване на процедурата.

Отношенията между агенциите-членки на IATA-BSP и авиокомпаниите, участващи в системата за продажби/сетълмент на BSP, се регулират от поредица от резолюции, издадени от IATA и не включват друга организация на работодателите в Румъния или друга държава. В резултат на това всякакви инструкции, издадени от трета страна, различна от законно упълномощените, не са приложими и не подлежат на изпълнение спрямо Carpatair.

Агенциите на IATA бяха уведомени директно от IATA на 11 февруари 2014 г. за едностранното решение на IATA за временно спиране на Carpatair от BSP Румъния, което може да доведе до това, че акредитираните от IATA агенции не могат да издават документи на Carpatair, свързани с полети на компанията, но в никакъв случай не забраняват продажбата на билети за полети на Carpatair, като се използват документите на партньор на Carpatair.

Успоредно с това, Carpatair издаде на същия ден, 11 февруари 2014 г., нотификация до всички акредитирани агенти на IATA-BSP Румъния с ясни и точни инструкции, съгласно разпоредбите, уреждащи сътрудничеството между тези агенции и авиокомпанията, от която са били доставени процедурите, които трябва да се следват, както по отношение на бъдещото издаване на самолетни билети за полети на Carpatair, като се използват документите на интерлайн партньорите, така и процедурите, които трябва да се следват в случай на искания за възстановяване на разходи.

По отношение на действието на IATA, въз основа на което ANAT разбра да реагира, споменаваме следното:

1. IATA е изрично уведомена от съдебния администратор, че е образувана процедура по несъстоятелност срещу SC CARPATAIR SA, като я уведомява за всички инцидентни законови разпоредби и всички последици, произтичащи от откриването на тази процедура.

2. Въпреки че имаше интензивна кореспонденция относно задължението на IATA да продължи сътрудничеството с Carpatair SA и поддържането му в системите за сетълмент на IATA ICH и BSP, без да налага допълнителни и ограничителни условия в противоречие с разпоредбите на закона за несъстоятелността, тя едностранно реши да спиране на обществото във всички негови подчинени системи.

3. Действия за спиране на Carpatair от системите за сетълмент на ICH и BSP ще бъдат предмет на действия за привличане на отговорност на IATA и на лицата, пряко отговорни за причинените щети.

В смисъл на горното, ние подчертаваме, че освен това Carpatair може да се прояви без ограничения на пазара на профили, като остава същият надежден партньор. Неблагоприятните и увреждащи реакции ще бъдат драстично санкционирани, както по отношение на законодателството за несъстоятелността, така и в светлината на правните разпоредби относно антиконкурентните практики.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.