Нови сертифицирани туристически курорти в Румъния: Vişeu de Sus става туристически курорт от национален интерес!

0 171

Град Vişeu de Sus в окръг Марамуреш, сертифициран като туристически курорт от местен интерес през 2009 г., получава новия статут на туристически курорт от национален интерес, отговаряйки на задължителните минимални критерии.

„Поздравления за всички общности, които днес станаха туристически курорти! В бъдеще те могат да изберат създаването на Организация за управление на дестинация, разработена на местно ниво, за което сред задължителните минимални критерии е необходимо да има този статут или наличието на поне 100 места за настаняване в класифицираната структури. В същото време, представлявайки полюси на туристическото развитие, курортите ще се възползват от нови възможности за привличане на инвеститори, което ще насърчи нарастващото присъствие на туристи в тези райони“, каза министърът на предприемачеството и туризма Константин-Даниел Кадариу.

След проверка на изпълнението на законовите критерии, включително чрез посещения на терен, извършени от специалисти от Министерството на предприемачеството и туризма, по искане на органите на местната публична администрация, 17 населени места са сертифицирани като туристически курорти, както следва:

• град Печица, окръг Арад;
• Община Маргита, окръг Бихор;
• Комуна Vadu Crișului, окръг Bihor;
• Община Берзаска, окръг Караш - Северин;
• Община Коронини, окръг Караш - Северин;
• Община Мехадия, окръг Караш - Северин;
• Комуна Корунд, окръг Харгита;
• Комуна Зетеа, окръг Харгита;
• Община Сапанца, окръг Марамуреш;
• Община Молдовица, окръг Сучава;
• Община Паначи, окръг Сучава;
• Община Путна, окръг Сучава;
• община Șaru Dornei, окръг Сучава;
• Община Вама, окръг Сучава;
• град Дета, окръг Тимиш;
• град Джимболия, окръг Тимиш;
• Община Малая, окръг Вълча.

В дългосрочен и средносрочен план положително въздействие ще има атестирането на тези местности като туристически курорти от местно значение и съответно от национално значение. С оглед на туристическия потенциал, но също така и на природните и антропогенни ресурси, те ще могат да бъдат популяризирани с новия статут и по този начин ще имат по-големи шансове за привличане на безвъзмездно финансиране, чрез повишен резултат, като се има предвид, че някои програми налагат този критерий, следователно, влияе върху увеличаването на туристическия поток, но и върху разнообразяването на офертите.

Освен това, като се има предвид мултиплициращият ефект на туризма в свързани икономически сектори, като транспорт, строителство, селско стопанство, занаяти и търговия на дребно, изпълнението на проекти за развитие на туризма в тези курорти ще има икономически благоприятно въздействие и също така ще спомогне за повишаване на качеството на живот за жителите на тези райони.

Досега в Румъния има 54 туристически курорта от национален интерес и 112 от местен интерес.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.