Мерки в областта на въздушния транспорт, предложени от Министерството на транспорта, инфраструктурата и съобщенията.

2 2.854

През този период държавните институции представят и предлагат всякакви мерки за превенция и контрол на вируса SARS-CoV-2, мерки, приложими след отмяната на извънредното положение, считано от 15 май 2020 г. Уведомих Ви за предложенията на Министерството на вътрешните работи и как полетите могат да бъдат прекратени след 15 май.

Но нека разгледаме и предложенията на Министерството на транспорта, инфраструктурата и съобщенията, особено мерките, предложени в областта на въздушния транспорт. По-долу имате текста на сайта mt.ro!

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - НАЦИОНАЛНА ЛЕТИЩА КОМПАНИЯ БУКУРЕЩ

 1. Мерки за планиране на полети и оперативна процедура

▪ За да се избегнат задръстванията и - имплицитно - да се спазва разстоянието от 1 м между пътниците, полети за излитане от AIHCB, авиокомпаниите / агенциите за обработка ще информират пътниците да се явят на летището 3 часа преди планирания час на излитане.

С цел осигуряване на предпазното разстояние между лицата ще бъдат преконфигурирани както маршрутите на движение на хора, така и зоните за временно паркиране в неограничените зони.. Тук се прави позоваване на обществените паркинги пред пътническите терминали, на платформите на входа на пътническите терминали, на чакалните вътре в пътническите терминали, на гишетата за регистрация (чекиране, билети), до зоните за обществено хранене (ресторанти, барове, кафенета), в информационните бюра и зоната за чакане. Това е необходимо за извършване на контрол на достъп чрез представяне на бордна карта или еквивалентен документ.

На паркинга пред терминала за заминаващи ще бъде подредено пространство (приблизително 1200 m²) на които ще бъдат поставени 6 палатки (с размери 20м х 10м) предназначени за групиране на пътници, преди достъп до терминала. Палатките ще бъдат оборудвани със столове, система за показване на полети, продавачи на сокове/закуски и др.

▪ Всички пътници, пристигащи в AIHCB, ще бъдат насочени към зоната за сортиране, разположена на паркинга на терминала за заминаване.

▪ Пътниците ще бъдат групирани в палатки за полети, които могат да се обслужват едновременно и които не могат да влязат в терминала поради мерките за социално разстояние.

▪ За да се предотврати достъпа до пътническите терминали на някои лица, които показват симптоми, налага се задължението за термично сканиране, доколкото това е позволено от закона 

За работа след премахване на ограниченията, наложени от властите, ще се използват всички налични острови за регистрация в терминала за заминаване. (в момента операцията се извършва само в разширението на терминала за заминаващи, при 50% капацитет).

▪ За осигуряване на мерките за поддържане на социалната дистанция ще бъде създаден цвят tendiflex, вътре в който ще се маркира на пода, със стикери (подова графика), демаркационни линии за спазване на разстояние от 1 m между пътниците (предни- отзад и отстрани).

Гишетата за регистрация ще отворят 4 часа преди часа за излитане на самолета. За всеки полет отговорният агент по обработка ще осигури достатъчен брой служители, които ще осигуряват обработката на пътниците на гишетата за регистрация.

Всички места в обществената зона на терминала за заминаване ще бъдат премахнати, за да не се създават помещения за правостоящи пътници, преди да ги обработват на гишетата за регистрация. Пейките ще бъдат разположени в зоната на палатките, разположени извън Терминала за заминаване.

Персоналът на летището ще трябва да носи маска на закрито и да провери на място спазването на тази мярка за защита.

Ще бъдат предприети стъпки за адаптиране на табелите и видео съобщенията работи на вътрешни монитори в зоната за контрол на сигурността, така че да се представят инструкции за поддържане на социална дистанция.

▪ Седалките в зоните на изходите за качване ще бъдат преконфигурирани, като се премахне една седалка от комплекта от 3 места (1, 2, 3…), за да се запази оптималното разстояние между пътниците.

▪ За международни полети с качване на платформата, т.нe ще се качи в автобусите, започвайки от задните седалки на самолета, избягване на задръстванията на автобуси, превозващи пътници до самолета (макс. 50% от капацитета).

Слизането на пътниците от самолета ще се извършва от предните редове на самолета, за да се осигури плавността на дейността. Избягвайте задръстванията на автобуси, превозващи пътници до летището (макс. 50% от капацитета).

 1. Допълнителни мерки за защита и поддържане на социална дистанция и комуникация с пътниците

▪ Съобщения за спазване на дистанция от 2 м между хората, разположени на пода, в граничните зони Заминаващи и Пристигащи. Знаците ще бъдат поставени на разстояние най-малко 2,3 м между тях. Поставени са около 40 табели.

▪ Лентата за лимита на конфиденциалност в сравнение с гишето за паспортен контрол беше поставена на по-голямо разстояние от първоначално съществуващото. Имаше около 100 м лента за поверителност, по-видима, жълта, с ширина поне двойно по-голяма от първоначалната версия.

▪ Двуезични плакати с надпис „спазвайте разстояние най-малко 2 м“. В обществените зони на терминалите бяха поставени минимум 30 плаката.

▪ Плакати със стъпки, които трябва да следвате, за да предотвратите инфекция с COVID-19.

▪ Плакати с информация за COVID-19, разположени в терминалите на AIHCB (обществени зони и зони с ограничен достъп).

▪ 6 плаката за кошчета за събиране на биологични отпадъци.

▪ Общо бяха поставени около 350 плаката и информационни материали, представляващи над 200 m² информационни материали.

▪ В терминалите се правят съобщения (двуезични), за да се спазва препоръчителното разстояние (2 м). Съобщенията се изпращат автоматично, на интервал от 2 минути

▪ Инсталиране на панели от прозрачни материали в зони, където има директен контакт между пътници и служители на AH / AIHCB (гишета за чекиране, точки за контрол на достъпа на пътниците, където служителите на DSA проверяват бордни карти / еквивалентни документи, персонална точка за контрол на достъпа - PCA55, стая за събиране на багаж точка за контрол на достъпа Пристигания - PCA 49, точка за контрол на достъпа на Logistic Body, рентгенови филтри, порти за качване, офиси за изгубен багаж, рецепции на протоколни салони и др.).

▪ Оборудване на пунктовете за контрол на достъпа на пътниците с дезинфектанти за пътници, за да дезинфекцират ръцете им преди влизане във филтрите за контрол на сигурността.

▪ Монтаж на сортиращи палатки в близост до Терминала за заминаване, за сортиране на пътници, пристигащи на летището за полет (подробности в точка 3.2.1.).

▪ Създаване на подходящи карантинни пространства за изясняване на подозрения, свързани с пътници със симптоми на COVID-19.

▪ Разположение на 100 допълнителни информационни табла / ролки, с опора от PVC материал, с размери 0,9 mx 2 m.

▪ Местоположение на приблизително 1000 стикера (стикери) с ориентири/съобщения „спазвайте дистанция от 1 m”, приложими на пода, 0,9 mx 0,3 m.

▪ Идентифициране на зони, предразположени към задръствания и специфични методи за показване.

▪ Специфичното сигнализиране на външните зони, които ще се използват като „буфер” и които могат временно да поемат - и по контролиран начин - възможните "разширения" на опашките от терминала, за случаите, в които вътре, границата на безопасността на здравето.

▪ Установяване на допълнителните съобщения за предаване, както и тяхната периодичност.

▪ Оценка на местата за срещи в извънредни ситуации, по отношение на социалното разстояние и актуализиране на дисплея в тези зони.

▪ Разстоянието на пътниците на ескалаторите / ескалаторите ще бъде осигурено чрез маркировка на стъпалата и на текущата ръка.

▪ Постоянно осигуряване на необходимия сапун и дезинфектант за ръце в тоалетните и поставяне на плакати за правилния начин на измиване на ръцете.

▪ Ресторантите и кафенетата от терминалите на AIHCB ще извършват дейността си при условията, определени от властите.

▪ Повторно активиране на програмата „Летище помощник” чрез използване на персонал от службите за външни връзки, протокол, помощ на пътници с намалена мобилност и др., за да следи за спазването на правилата за социално дистанциране, да насочва пътниците и тяхното отпътуване.

▪ Оборудване на персонала на летището с ЛПС в зависимост от степента на експозиция.

▪ OA и AH ще бъдат задължени да предоставят на пътниците цялата необходима информация, в детайли, относно условията на пътуване (включително общите и специфични правила за контрол на сигурността), правилата за предотвратяване на заразяване с новия вирус.

▪ Установяване на необходимостта от термично сканиране на пътниците, в съответствие с приложимото национално законодателство, съответно идентифициране на подходящи точки за прилагане на процедурата за термично сканиране.

 1. Мерки от технико-логистичен характер, почистване и дезинфекция на съоръжения и защита на лицата

Приблизително 10 ежедневни операции за дезинфекция на въздух/повърхност с биоцидно вещество в максимална концентрация. Дезинфекцията беше извършена нон-стоп при пристигащи/заминаващи потоци на двете летища на CNAB (AIHCB и AIBB-AV).

▪ Дезинфекция на линейки на КНАБ, линейки и медицински кабинет.

▪ Дезинфекция на самолети и автобуси, обслужващи пътници.

▪ Дезинфекция на всички тоалетни на всеки 2 часа или когато е необходимо.

▪ Дезинфекция на тавите от защитните филтри, поне веднъж на смяна или при поискване.

Дезинфекция на всички врати за достъп (включително офиси) - веднъж / завъртане или при поискване. Предоставяне на дезинфектанти за пътници (в тоалетни, на потоци и др.).

▪ Осигуряване на съоръжения (доколкото е възможно и законови ограничения) за закупуване на защитни маски за пътниците, като се има предвид, че мерките за носене на тези защитни елементи ще бъдат задължителни след премахване на ограниченията, наложени от властите.

▪ Монтаж на дозатори с дезинфектант/дезинфектант за ръце в зоните за достъп в Терминалите, в транзитните зони, контрол на достъпа и в зоните за паспортен контрол. Пътниците ще бъдат предупредени (чрез плакати) да използват дезинфектанти, преди да представят документи за пътуване за проверка.

▪ Периодична дезинфекция на текущата ръка на ескалатори и фиксирани стълби, тротоари, колички за багаж, колани за багаж, асансьори.

▪ Дезинфекция на обществени зони поне 8 пъти на ден.

▪ Поставяне на дезинфекционни килими в зоните с голям трафик на терминалите на AIHCB и осигуряване на постоянно овлажняване с биоциди.

▪ Ежедневна дезактивация на административните сгради на CN AB.

▪ Периодична дезинфекция през деня на ролетните легла, лентовата система и оборудването за контрол на сигурността, съответно на тавите, предназначени за контрол на сигурността.

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - КОМПАНИЯ ТАРОМ

 1. Мерки по отношение на защитата на кабината и полетния екипаж

▪ Кабинният екипаж е задължен да носи защитни средства (маска, ръкавици, козирка).

▪ Оборудване на самолети с дезинфектанти и резервно защитно оборудване.

▪ Обучение на персонала относно използването на защитните средства и отстраняването на използваното оборудване при санитарно-безопасни условия.

▪ Дезинфекция след всяко взаимодействие с пътниците, техните стоки или докоснатите от тях пространства/зони.

▪ Забрана за достъп до кабината на наземния персонал от стълбището, с изключение на отделената за почистване и дезинфекция или на техническия персонал.

▪ Използване на ръкавици при работа с оперативна документация, използване на собствени инструменти за писане.

▪ Носенето на ръкавици и защитна маска в случай, че е необходимо напускане на пилотската кабина, дезинфекция след приключване на задачите извън пилотската кабина.

▪ Забрана за достъп до кабината на всяко лице, което не е член на полетния екипаж.

▪ Носенето на маска в пилотската кабина.

▪ Носете особено дрехи с дълги ръкави.

▪ Дезинфекция на ръцете след всяко използване на общи пространства или оборудване в самолета.

▪ Забрана на защитно оборудване или материали, които биха могли да възпрепятстват достъпа до аварийно оборудване, да попречат на достъпа до кислородни маски, да възпрепятстват достъпа до аварийни евакуационни пътища или да ограничат визуалния или слуховия контакт с кабинния екипаж.

 1. Мерки за защита на пътниците

▪ Ограничаване/прекратяване на бордовата услуга по маршрути/дестинации в зависимост от нивото на риск, декларирано от властите.

▪ Предлагане на бутилирана вода при поискване и/или предварително пакетирана храна.

▪ Ограничаване на пътническия трафик в предната част на самолета.

▪ Ограничаване на използването на предната тоалетна от пътниците.

▪ Включване на бордови съобщения относно поддържане на безопасното разстояние, ограничаване на бордовата услуга, избягване на въздушния трафик.

 1. Дезинфекция на самолети/общи части

▪ Програма за дезинфекция след всяко завъртане.

▪ Дезинфекция на залата за инструктажи.

ПОВТОРЯМЕ!!! Това са мерки, предложени и в процес на обществен дебат. Все още нищо не е официално одобрено. Правителството и компетентните органи събират тези предложения, обсъждат ги, обсъждат ги и накрая ще одобрят окончателната форма на новите правила, наложени през периода на предупреждение, който ще бъде въведен в Румъния след 15 май.

2 коментара
 1. Илеана казва

  Какво ще кажете за периода на карантина от 14 дни след пътуване до/от страната? Ще бъде ли задължително след 15 май? Правят ли се тестове преди пътуването (непосредствено преди ?; няколко часа преди ?; няколко дни преди?), за да се подчертае възможно заразяване? Само в случай на специфични симптоми? Или всички пътувания са тествани?

  1. Сорин Руси казва

   все още нищо не се знае какво ще се случи след 14 май

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.