Списъкът на страните с епидемиологичен риск е актуализиран от Румъния (7 януари 2022 г.)

1 4.875

Националната комисия по извънредни ситуации прие Решение № 2 от 7 януари 2022 г. за актуализиране на списъка на страните/териториите с висок епидемиологичен риск:

Новият списък влиза в сила на 9 януари 2022 г. в 00:00 часа! В зеления списък са Украйна, Южна Корея, Малайзия, Боливия

Национален комитет за извънредни ситуации приеме настоящия регламент РЕШЕНИЕ:

Чл.1 - Карантинната мярка се установява за лица, пристигащи в Румъния от държави/територии с епидемиологичен риск, както и за директни контакти на лица, потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2, с продължителност:

 1. 10 дни за неваксинирани или неваксинирани лица между 11-ия и 180-ия ден след датата на потвърждение за инфекция с вируса SARS-CoV-2;
 • 5 дни за ваксинирани лица и за които са изтекли 10 дни от приключване на ваксинационния график, както и за лица, които са потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 между 11-ия и 180-ия ден преди датата на влизане в страната или контакт със заразеното лице.

Чл.2 - (1) Критерият, въз основа на който страните/териториите се класифицират в епидемиологични рискови зони, се представя от кумулативната заболеваемост на нови случаи на заболяване през последните 14 дни спрямо 1.000 жители.

 • Въз основа на критерия, предвиден в ал. (1), Националният институт по обществено здраве, въз основа на показателите, публикувани от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), актуализира всяка седмица и предлага на Националния комитет за извънредни ситуации утвърждаването на класификацията на държавите/териториите в епидемиологични рискови зони.
 • Класификацията на страните/териториите в зони на епидемиологичен риск се основава на кумулативния процент на заболеваемост на 14 дни, както следва:
 • Зелена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е по-малка или равна на 1,5;
 • Жълта зона - когато общата честота на новите случаи през последните 14 дни на 1.000 жители е между 1,5 и 3;
 • Червена зона - когато кумулативната честота на новите случаи през последните 14 дни на 1.000 жители е по-голяма или равна на 3.
 • Класификацията, предвидена в ал. (3) се одобрява с Решение на Националния комитет за извънредни ситуации и се публикува в Държавен вестник на Румъния, както и на интернет страницата www.insp.gov.ro.

Чл.3 - Те са освободени от карантинната мярка, предвидена в чл. 1 лица, пристигащи на територията на Румъния от държавите-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, както следва :

 1. хора, идващи от щати в района Верде или жълто şi шоу доказателство за ваксинация, доказателство за инфекция с вирусна инфекция SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизането в страната и за която са изминали най-малко 10 дни от датата на потвърждение до датата на влизане в страната или доказателства за отрицателен RT-PCR тестване за COVID-19, извършено не по-късно от 72 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на националната територия (за пътуващите със собствени средства);
 2. лица, пристигащи от държави в района червен şi шоу доказателство за ваксинация, доказателство за потвърждение за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната и за които са изминали най-малко 10 дни от датата на потвърждение до датата на влизане в страната;
 3. деца под 12 години или повече;
 4. деца над 12 години и под 16 години, независимо от рисковата зона на страната, ако тестът им е отрицателен за RT-PCR тест за инфекция с вируса SARS-CoV-2, извършен най-много 72 часа преди качване на борда (за пътуващите с обществен транспорт) или влизащи в националната територия (за пътуващите със собствени средства);
 5. неваксинирани лица или лица, които не са били потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизането в страната, които пристигат от червената зона и остават на националната територия за период по-малко от 3 дни ( 72 часа ), ако покаже отрицателен RT-PCR тест за инфекция с вируса SARSCoV-2, извършен не повече от 72 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на националната територия (за пътуващите със собствени средства). Ако лицата не напуснат националната територия в рамките на 3 дни (72 часа), с информация на дирекция за обществено здраве на окръга, в който живеят или където имат деклариран адрес на входа на страната, те ще бъдат поставени под карантина за срок от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на територията на Румъния;
 • транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането в страната;
 • трансгранични работници, влизащи в Румъния от Унгария или България, както и румънски граждани, наети от икономически оператори от посочените страни, които при влизане в страната доказват договорните си отношения със съответните икономически оператори;
 • ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове на някои образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи;
 • членове на спортни делегации, както и артисти и техния персонал, които не са ваксинирани или които не са потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната, които пристигат от червената зона за участие в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни събития, организирани на територията на страната, ако покажат отрицателен резултат от RT-PCR тест за SARSCoV-2, извършен не по-късно от 72 часа преди качване (за пътуващите с градски транспорт) или влизане на национална територия (за тези, които пътуват със собствени средства) и участват само в дейности в рамките на състезанията или, в зависимост от случая, посочените събития;
 • водачи на превозни средства с максимална разрешена товароподемност над 2,4 тона за превоз на товари;
 • лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати по ускорена процедура;
 • членове на дипломатически мисии, консулски служби, други дипломатически мисии, акредитирани в Букурещ и притежатели на дипломатически паспорти, на основата на реципрочност, персонал, приравнен на дипломатически персонал, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, неваксинирани или не са били потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната, пристигане от червената зона и показване на отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV2 вирусна инфекция, извършен до 72 дни. часа преди качване на борда (за пътуващите с обществен транспорт) или влизащи на национална територия (за пътуващите със собствени средства);
 • ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да полагат приемни изпити или да завършат обучението си или които започват обучението си в учебни звена/институции на територията на страната или пътуват за дейности, свързани със започване, организиране , посещение или завършване на проучвания, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако покажат отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 инфекция, извършен не по-късно от 72 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт ) или влизане на национална територия (за пътуващите със собствени средства) и представяне на оправдателни документи;
 • пилоти на самолети и техния навигационен персонал, както и локомотивни машинисти и железопътен персонал;
 • водачи с повече от 9 места на местата, включително мястото на водача, които осигуряват превоз на пътници, ако предоставят доказателство за ваксинация с пълен график и за която са изминали 10 дни от нейното завършване или доказателство за потвърждение за инфекция с вируса SARSCoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната или показва отрицателен резултат от RT-PCR тест за инфекция със SARS-CoV-2, извършен не по-късно от 72 часа преди влизане в националната територия, като пътуването се извършва само за професионални цели;
 • навигационен персонал, слизащ от плавателни съдове по вътрешни водни пътища, както и на борда на пътнически и медицински евакуационни кораби и хеликоптери, както и на борда на тези, работещи в изключителната икономическа зона на Румъния, плаващи под румънски или чужд флаг, но под управлението на румънски оператор, в румънско пристанище, при условие че личните предпазни средства срещу COVID-19 са застраховани;
 • Румънски моряци, които се репатрират с всякакви транспортни средства и които обменят екипаж на борда на кораби в румънски пристанища, независимо от знамето, което плават, при влизане в страната, както и при качване/слизане от кораба;
 • технически персонал, работещ на фиксирани и мобилни платформи за добив на нефт и газ в изключителната икономическа зона на Румъния.

Чл.4 - Те са освободени от карантинната мярка, предвидена в чл. 1 лица, пристигащи на територията на Румъния от трети страни, независимо от класификацията им в зоната на епидемиологичен риск, както следва:

 1. пристигащи хора от трети страни, независимо от класификацията им в зоната на епидемиологичен риск и шоу доказателство за ваксинация или потвърждение на инфекция със SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната и за които са изминали най-малко 10 дни от датата на потвърждение до датата на влизане в страната, придружено от отрицателен резултат от теста RT-PCR за COVID-19, извършен най-много 48 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на националната територия (за пътуващите със собствени средства).
 2. деца под 12 години или повече;
 3. деца над 12 години и под 16 години, ако тестът им е отрицателен за RT-PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, извършен не повече от 48 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на национална територия (за пътуващите със собствени средства);
 4. неваксинирани лица или лица, които не са били потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната, които остават на националната територия за период по-малко от 3 дни (72 часа), ако резултатът е отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, извършен не повече от 48 часа преди качване на борда (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на националната територия (за тези, които пътуват сами). Ако лицата не напуснат националната територия в рамките на 3 дни (72 часа), с информация на дирекция за обществено здраве на окръга, в който живеят или където имат деклариран адрес на входа на страната, те ще бъдат поставени под карантина за срок от 14 дни, считано от четвъртия ден след влизането на територията на Румъния;
 5. транзитно преминаващи лица, ако напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането в страната;
 • трансгранични работници, влизащи в Румъния от Сърбия, Украйна или Република Молдова, както и румънски граждани, наети от икономически оператори от посочените страни, които при влизане в страната доказват договорните отношения със съответните икономически оператори;
 • ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които посещават курсове на някои образователни институции в Румъния или в чужбина, пътуват ежедневно до тях и представят подкрепящи документи;
 • членове на спортни делегации, както и техни артисти и персонал, които не са ваксинирани или които не са потвърдени
 • за инфекция с вируса на SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната, да пристигне за участие в спортни състезания, съответно културни, артистични или развлекателни прояви, организирани на територията на страната, ако покаже отрицателен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2, извършен не по-късно от 48 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане на националната територия (за тези, които пътуват самостоятелно) и участие само в дейности в рамките на състезания или в зависимост от случая може да са споменатите събития;
 • водачи на превозни средства с максимална разрешена товароподемност над 2,4 тона за превоз на товари;
 • лица, предадени на румънските власти въз основа на споразумения за реадмисия, върнати по ускорена процедура;
 • членове на дипломатически мисии, консулски служби, други дипломатически мисии, акредитирани в Букурещ и притежатели на дипломатически паспорти, на основата на реципрочност, персонал, приравнен на дипломатически персонал, членове на румънския дипломатически и консулски корпус и притежатели на дипломатически и служебни паспорти, неваксинирани или не са били потвърдени за инфекция с вирус SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната, пристигащи от трети страни, независимо от включването им в рисковата зона и с отрицателен RT-PCR тест за вирусна инфекция SARS- CoV-2 се извършва не повече от 48 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане в националната територия (за пътуващите със собствени средства);
 • ученици/студенти, румънски граждани или граждани с местожителство или пребиваване извън Румъния, които трябва да полагат приемни изпити или да завършат обучението си или които започват обучението си в учебни звена/институции в страната или пътуват за дейности, свързани с началото, организацията, посещаване или завършване на проучвания, както и техните спътници, ако са непълнолетни, ако покажат отрицателен RT-PCR тест за SARS-CoV-2 инфекция, извършен не повече от 48 часа преди качване (за пътуващи с обществен транспорт) или влизане в националната територия (за пътуващите със собствени средства) и представяне на придружаващи документи;
 • служители на системата за национална отбрана, обществен ред и национална сигурност, които се завръщат в Румъния от дейности, извършвани в техен професионален интерес в чужбина и са ваксинирани или са били потвърдени за инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 180 дни преди влизане в страната . страната;
 • пилоти на самолети и техния навигационен персонал, както и локомотивни машинисти и железопътен персонал;
 • шофьори с повече от 9 места, включително мястото на водача, които превозват хора, ако са ваксинирани по пълния график и за които са изминали 10 дни от тяхното завършване или доказателство за потвърждение за SARS-CoV инфекция -2 през последните 180 дни преди влизане в страната или показва отрицателен резултат от RT-PCR тест за инфекция със SARS-CoV-2, извършен не по-късно от 48 часа преди влизане в националната територия, като пътуването се извършва само за професионални цели;
 • навигационен персонал, слизащ от плавателни съдове по вътрешни водни пътища, както и на борда на пътнически и медицински евакуационни кораби и хеликоптери, както и на борда на тези, работещи в изключителната икономическа зона на Румъния, плаващи под румънски или чужд флаг, но под управлението на румънски оператор, в румънско пристанище, при условие че личните предпазни средства срещу COVID-19 са застраховани;
 • Румънски моряци, които се репатрират с всякакви транспортни средства и които обменят екипаж на борда на кораби в румънски пристанища, независимо от знамето, което плават, при влизане в страната, както и при качване/слизане от кораба;
 • технически персонал, работещ на фиксирани и мобилни платформи за добив на нефт и газ в изключителната икономическа зона на Румъния.

Чл.5 - 1. Доказателство за прилагането на ваксината, включително датата на приключване на пълния график за ваксинация, необходими за прилагането на изключенията, предвидени в настоящото решение, се предоставят от цифров сертификат на ЕС за COVID-19, или в случай на физически лица, от чиито органи не издават цифрови сертификати на Европейския съюз за COVID-19 или документи, съвместими с тези сертификати, доказателството се предоставя чрез документ, на хартия или в електронен формат, удостоверяващ ваксинацията , представена на езика на страната, в която е приложена ваксината и на английски език.

 • Доказателство за потвърждение за инфекция с вируса SARS-CoV-2, необходимо за прилагане на изключенията, предвидени в настоящото решение, се предоставя от Цифров сертификат на ЕС за COVIDили в случай на физически лица, от чиито органи не издават цифрови сертификати на Европейския съюз за COVID-19 или документи, съвместими с тези сертификати, доказателството се предоставя чрез документ, на хартиен или в електронен формат, удостоверяващ положителното резултат от RT-PCR теста, представен на езика на страната, където е поставена ваксината и на английски език.
 • Доказателство за тестване за инфекция с вируса SARS-CoV-2, необходимо за прилагане на изключенията, предвидени в настоящото решение, се предоставя от Цифров сертификат на ЕС за COVID, или в случай на физически лица от държави, чиито органи не издават цифрови сертификати на Европейския съюз за COVID-19 или документи, съвместими с тези сертификати, доказателството се предоставя чрез документ, на хартиен или в електронен формат, удостоверяващ отрицателен резултат RT-PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, извършен не повече от 48/72 часа преди качване (за пътуващите с обществен транспорт) или влизане в националната територия (за пътуващите със собствени средства) и представен на езика на страната, където е извършен тестът и на английски език.

Чл.6 - (1) За специални ситуации, включващи участие в семейни събития, свързани с раждане, брак или смърт, пътуване за медицински интервенции/лечения в случаи, които не подкрепят отлагане, като онкологични състояния, хронична бъбречна недостатъчност в програмата за хемодиализа, без ограничение в тези, размяна на документи за самоличност, напускане на страната, представяне в ваксиналния център по график за ваксинация и др., може да се анализира временното спиране на карантинната мярка, въз основа на оправдателни документи.

 • Анализът на ситуациите, предвидени в ал. (1) се извършва на ниво окръжни центрове за координация и управление на интервенцията и случаите, считани за основателни, могат да бъдат предмет на временно спиране на карантинната мярка по индивидуално решение, издадено от дирекция „Обществено здраве“ .
 • В решението за спиране се посочва срокът, за който се прилага, и мерките за предотвратяване разпространението на новия коронавирус SARS-CoV-2.

Чл.7 - 1. Списъкът с класификация на държави/територии според кумулативната степен на заболеваемост, предоставен в приложението, което е неразделна част от настоящото решение, се одобрява с цел установяване на лицата, пристигащи в Румъния от тях и върху които е наложена карантинната мярка. установено.

(2) Списъкът по ал. (1), влиза в сила на 09.01.2022 г. в 00:00 часа.

Чл.8 - 1. Настоящото решение влиза в сила на 09.01.2022 г., 00.00 ч.

(2) Към датата на влизане в сила на това решение, Решението на Националната комисия по извънредни ситуации бр. 43/2021 за утвърждаване на списъка на страните/териториите с висок епидемиологичен риск, критериите, въз основа на които са установени, както и правилата за прилагане на карантинната мярка за лицата, пристигащи от тях в Румъния, публикувани в Официален вестник на Румъния, част I, бр. 658 от 2 юли 2021 г. с последващи изменения и допълнения се отменя.

Чл.9 - Продължителността на карантината, установена с решения, издадени преди влизането в сила на това решение, се намалява при условията, предвидени в чл. 1

Чл.10 - Това решение се публикува в Официален вестник на Румъния, част I и се съобщава на всички компоненти на Националната система за управление при извънредни ситуации, за изпълнение със заповед и административни актове на техните ръководители.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.