IATA предупреждава: Дупката в бюджета на европейските компании е 86 милиарда долара

0 640

Новите финансови и социални оценки, представени от IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт), са драматични. Международната асоциация за въздушен транспорт излезе с нови доказателства, показващи задълбочаващата се икономическа криза сред европейските авиокомпании. IATA призова за спешни действия на правителството за запазване на въздушните услуги.

Анализът на IATA показва, че през 2020 г. потенциалната загуба на приходи на авиокомпаниите се е увеличила до 89 милиарда долара, а броят на пътниците се очаква да падне с 55% под 2019 г.

Новата статистика е по-висока от предишните оценки, направени на 24 март 2020 г., които показват загуба от 76 милиарда долара, съответно намаление на броя на пътниците с 46%.

В момента въздушният трафик е намален с 90% в сравнение с прогнозите преди COVID. Което застрашава около 6,7 милиона работни места и може да има отрицателно въздействие върху БВП от 452 милиарда долара в цяла Европа.

Дупката в бюджета на европейските компании е 86 милиарда долара

IATA преразгледа статистиката, след като установи по-голямо въздействие от предишните очаквания от ограниченията за пътуване, въведени поради пандемията COVID-19. Новият анализ на IATA се основава на тримесечен сценарий на строги ограничения за пътуване, с постепенно премахване на ограниченията на вътрешните пазари, последвано от регионални и междуконтинентални пътувания.

От съществено значение е правителствата да се намесят бързо, за да сведат до минимум тези икономически щети. Сред първите приоритети трябва да бъдат пряката финансова подкрепа, заемите и освобождаването от данъци за авиокомпаниите.

Регулаторната помощ също е от решаващо значение, по-специално временна промяна в ЕС261, за да се осигури по-голяма гъвкавост по отношение на условията за възстановяване на отменени полети.

Тъй като авиокомпаниите се борят за оцеляване, индустрията се стреми да планира възобновяването на въздушната свързаност, след като ограниченията започнат да бъдат премахнати. Бяха идентифицирани редица изисквания, за да се гарантира успешно рестартиране:

  • ще са необходими мерки за изграждане на доверие, за да се насърчат хората да пътуват
  • всички временни мерки, въведени от правителствата, трябва да се прилагат с ясна стратегия за излизане
  • глобалните стандарти с взаимно признаване ще бъдат от съществено значение за успешното възобновяване на въздушните операции.

„Светът ще разчита на авиокомпании и въздушна свързаност, за да възстанови глобалната икономика. Успешното рестартиране на индустрията ще бъде от решаващо значение. За да помогне с това, IATA е домакин на серия от регионални срещи на високо равнище, за да събере ключови правителства и индустрии, за да увеличи максимално шансовете за подреден рестарт. Хармонизирането и координацията на мерките ще бъдат жизненоважни. — каза Шварцман.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.