ECDC актуализира епидемиологичния индекс (5 август 2021 г.): Франция влиза в червения списък; Турция влиза в жълтия списък!

0 4.700

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) отчита индекс, изчислен за 14 дни всяка седмица. Например днес, 5 август 2021 г. е публикуван списъкът с епидемиологичния индекс, отчетен за периода 19 юли - 1 август 2021 г..

От 14 май Националният комитет за извънредни ситуации промени класификацията на щатите. Кумулативният процент на заболеваемост на 14 дни се взема предвид, което води до 3 категории: зелено, жълто и червено. Наричаме го и списъкът със светофари на Румъния. Процентът на заболеваемост също се изчислява според епидемиологичния индекс, докладван от ECDC.

В този контекст, ако румънските власти актуализират списъка със светофари (днес или утре), ще имаме някои много важни промени. Турция влиза в жълтия списък, Франция и Исландия влизат в червения списък! По-долу имате пълния актуализиран списък на ECDC!

Доклад на ECDC публикувано в четвъртък, 5 август, за периода 19.07 - 01.08.2021 г. ВНИМАТЕЛЕН!!! Това не са официалните списъци, създадени от румънските власти. Чакаме с интерес CNSU официално да актуализира списъците според новите установени критерии.closevolume_off

Класификацията на страните/териториите на епидемиологичен риск, според кумулативната честота на заболеваемост на 14 дни, се извършва в 3 категории, както следва:

  1. Зелена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е по-малка или равна на 1,5;
  2. Жълта зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е между 1,5 и 3 на 1.000 жители;
  3. Червена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни по отношение на 1.000 жители е по-голяма или равна на 3 на 1000 жители.
  • Класификацията от жълта или зелена зона към червената зона, както и класификацията от зелена зона към жълта зона влизат в сила в рамките на 24 часа от одобряването на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Национален комитет за извънредни ситуации.
  • Класификацията от червена зона към зелена или жълта зона, както и класификацията от жълта зона към зелена зона влизат в сила от датата на утвърждаване на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Националния комисия за извънредни ситуации.
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.