ECDC актуализира епидемиологичния индекс (8 юли 2021 г.): Кипър и Куба влизат в червената зона; Испания влиза в жълтата зона!

0 6.002

Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) отчита индекс, изчислен за 14 дни всяка седмица. Например днес, На 8 юли 2021 г. е публикуван списъкът с епидемиологичния индекс, отчетен за периода 21 юни - 4 юли 2021 г..

От 14 май Националният комитет за извънредни ситуации промени класификацията на щатите. Кумулативният процент на заболеваемост на 14 дни се взема предвид, което води до 3 категории: зелено, жълто и червено. Наричаме го и списъкът със светофари на Румъния. Процентът на заболеваемост също се изчислява според епидемиологичния индекс, докладван от ECDC.

В този контекст, ако румънските власти актуализират списъка със светофари, ще имаме някои много важни промени. Испания може да бъде в жълтия списъки Кипър и Куба може да попаднат в червения списък. Индия остава в червения списък заради нови щамове на коронавирус. Докато Южна Африка и Обединеното кралство официално влизат в червения списък заради индекса.

ECDC актуализира епидемиологичния индекс и ние изчислихме степента на заболеваемост

Доклад на ECDC публикувано в четвъртък, 8 юли, за периода 21.06 - 04.07.2021 г. ВНИМАТЕЛЕН!!! Това не са официалните списъци, създадени от румънските власти. С интерес очакваме CNSU официално да актуализира списъците по новоустановените критерии.

Класификацията на страните/териториите на епидемиологичен риск, според кумулативната честота на заболеваемост на 14 дни, се извършва в 3 категории, както следва:

  1. Зелена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е по-малка или равна на 1,5;
  2. Жълта зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е между 1,5 и 3 на 1.000 жители;
  3. Червена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни по отношение на 1.000 жители е по-голяма или равна на 3 на 1000 жители.
  • Класификацията от жълта или зелена зона към червената зона, както и класификацията от зелена зона към жълта зона влизат в сила в рамките на 24 часа от одобряването на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Национален комитет за извънредни ситуации.
  • Класификацията от червена зона към зелена или жълта зона, както и класификацията от жълта зона към зелена зона влизат в сила от датата на утвърждаване на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Националния комисия за извънредни ситуации.
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.