Статистика за COVID-19 - брой заразени, починали

Коронавирусна болест (COVID-19) е инфекциозно заболяване, причинено от вируса SARS-CoV-2. Повечето хора с COVID-19 имат леки до умерени симптоми и се възстановяват без специално лечение. Въпреки това, някои хора развиват тежки симптоми и се нуждаят от медицинска помощ. По-долу ще намерите статистически данни и цифри за развитието на пандемията COVID-19.Достъпът до данни от официални източници за развитието на случаите на COVID-19 и програмата за ваксинация в Румъния е от съществено значение за приемането на мерки за обществено здраве срещу пандемията. Така стигаме до подкрепата на обществеността и румънските медии, като правим данните достъпни, като ги поставяме в лесна за използване графична форма. По-долу имате данните от Румъния!

Вижте също новини за коронавирус!