Европейският съвет одобри списъка на безопасните страни извън Европейския съюз

1 6.901

Днес Съветът прие препоръка за постепенно премахване на временните ограничения за несъществени пътувания в ЕС. Ограниченията за пътуване трябва да бъдат премахнати за страните, изброени в препоръката, като този списък се преразглежда и, ако е необходимо, се актуализира на всеки две седмици.

Въз основа на критериите и условията, посочени в препоръката, от 1 юли държавите-членки трябва да започнат да премахват ограниченията за пътуване по външните граници за жители на следните държави:

Списък на „безопасните“ държави извън Европейския съюз

 • Алжир
 • Австралия
 • Канада
 • Грузия
 • Япония
 • Черна гора
 • Мароко
 • Нова Зеландия
 • Руанда
 • Сърбия
 • Южна Корея
 • Тайланд
 • Тунис
 • Уругвай
 • Китай, подлежи на потвърждение на реципрочността

Жителите на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана се считат за жители на ЕС. Тази препоръка е посветена и на асоциираните към Шенген страни (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария).

Препоръката на Европейския съвет не е правно обвързващ инструмент. Органите на държавите-членки остават отговорни за прилагането на съдържанието на препоръката. Те могат, при пълна прозрачност, само постепенно да премахнат ограниченията за пътуване за изброените държави.

Този списък на държави извън ЕС трябва да се преразглежда на всеки две седмици и може да бъде актуализиран от Европейския съвет, ако е уместно, след тясна консултация с Европейската комисия и съответните агенции и служби на ЕС, след цялостна оценка въз основа на горните критерии. .

Ограниченията за пътуване могат да бъдат премахнати изцяло или частично или да бъдат въведени отново за конкретна държава, която вече е включена в списъка, при промяна на определени условия и следователно в оценката на епидемиологичната ситуация.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.