България актуализира ограниченията за влизане за румънци. Ваксинациите/преходите също трябва да имат PCR тест. Неваксинираните остават в изолация 10 дни!

0 501

Румънски граждани, пристигащи от държави в червената зона (включително от Румъния) имат право да влизат на територията на България въз основа на представяне на документи за пътуване, при условие че са изпълнени следните условия: КУМУЛАТИВНО (по същото време):

А) класификация в една от категориите лица, ограничени по заповед (например граждани на държавите-членки на ЕС, ЕИП, Швейцария и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членове на техните семейства, пристигащи от държава-членка на ЕС, Европейското икономическо пространство, Швейцария или Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

Б) представяне на цифров сертификат на ЕС за ваксинация срещу COVID-19 или цифров сертификат на ЕС за излекуване на COVID-19 или подобен документ; 

В) представяне на сертификат за цифров тест на ЕС за COVID-19 или подобен документ, със същите данни като сертификата за цифров тест на ЕС, удостоверяващ отрицателен резултат от PCR тест, извършен не по-късно от 72 часа преди пристигането в България.

Хора които NU представя а Дигитален сертификат за ваксинация на ЕС или сертификат за цифрово излекуване на ЕС или подобен документ, може да бъде разрешено да влезе на територията на България на основание а Сертификат за цифров тест на ЕС или подобен документ, което удостоверява отрицателен резултат от PCR тест, извършен максимум 72 часа преди пристигането в България. 

В този случай съответното лице ще бъде поставено под КАРАНТИНА за 10 дни у дома или в друго място за настаняване, където е посочило, че ще живее.

В случай на непълнолетни на възраст между 12 и 18 г. Влизането в България се разрешава въз основа на представяне на сертификат за цифров тест на ЕС за COVID-19 или подобен документ, със същите данни като сертификата за цифров тест на ЕС, удостоверяващ отрицателен резултат от PCR тест, извършен с максимум 72 часа преди пристигане в България. 

Ако заинтересованото лице не представи такъв документ, то ще бъде поставено под КАРАНТИНА за 10 дни у дома или в друго жилище, където е посочило, че ще живее.

Категориите, освободени от задължителното представяне на документи за COVID-19, са следните:

 • водачи и стюардеси, извършващи международен превоз на пътници;
 • водачи на товарни автомобили, извършващи или завършващи международен превоз на товари при влизане на територията на България;
 • членове на военноморски екипажи и лица, ангажирани с поддръжката на кораби, които при влизане на територията на България изпълняват задълженията си;
 • членове на екипажа на самолети, летящи до и от обществени летища в България и подобен технически персонал;
 • трансгранични работници (лица, живеещи в България и пътуващи ежедневно или поне веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Турция, Сърбия или Република Северна Македония, за да бъдат наети или самостоятелно заети, и лица, живеещи в посочените държави и пътува ежедневно или поне веднъж седмично до България с цел осъществяване на дейността си като заето или самостоятелно заето лице;
 • ученици, студенти и докторанти, живеещи в Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуващи ежедневно или поне веднъж седмично до България с образователни цели, както и ученици и студенти, живеещи в България и пътуващи ежедневно или на поне веднъж седмично в Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния за образователни цели;
 • лица, преминаващи транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавно напускане на територията на Република България;
 • деца до 12 години, независимо от района на страната на пристигане;
 • граждани на Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Република Северна Македония, които са приети в учебния процес във висши учебни заведения на българска територия, (факт) удостоверено с документ, издаден от това висше учебно заведение.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТРАНЗИТ:

 • Разрешава се при определени условия транзитно преминаване през територията на Република България.
 • Към транзитно преминаващите през България лица не са длъжни да представят един от посочените по-горе документи за COVID-19.
 • Транзитно преминаване е разрешено само в случаите, когато незабавното изоставяне може да бъде гарантирано на територията на Република България.

Повече информация на сайта MAE.ro

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.