Букурещ влиза в червения сценарий! Цифровият сертификат (Green Pass) става задължителен!

0 1.226

От днес, 22 септември 2021 г., Букурещ влиза в червения сценарий, като процентът на заразяване е 3.3 на хиляда жители. Така цифровият сертификат (зелен пропуск) COVID-19 EU става задължителен за достъп до обществени и частни събития, ресторанти, шоу програми, басейни, концерти и др. Съобщението беше на префекта на столицата Антонела Гица.

Букурещ влиза в червения сценарий

В областите/местностите, където общата заболеваемост за 14 дни е по-висока от 3 на хиляда жители и по-малка или равна на 6 на хиляда, новите норми предвиждат дейностите да се допускат само с участието на следните категории лица:

 • ваксиниран срещу вируса SARS-CoV-2 и за който са изминали 10 дни от приключване на пълния имунизационен график;
 • показващ отрицателен резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция не по-стара от 72 часа или сертифициран отрицателен резултат от бърз тест за антиген за SARS-CoV-2 вирусна инфекция не по-стара от 48 часа
 • което е в периода между 15-ия и 180-ия ден след потвърждаване на инфекция с вируса SARS-CoV-2.

Задължението за представяне на отрицателния резултат от RT-PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, не по-стар от 72 часа, или сертифициран отрицателен резултат от бърз тест за антиген за SARS-CoV-2 вирусна инфекция не повече от 48 часа старо не се прилага за деца, които са навършили 6 години или по-малки, предвижда нормативният акт.

Правилата са както следва:

 • в закрити или открити пространства могат да се провеждат спортни състезания с участието на зрители до 30% от максималния капацитет на пространството, като се осигури разстояние най-малко 1 метър между хората и носене на защитна маска;
 • организирането и развитието на дейността в рамките на кина, сценични заведения и/или концерти се допуска с участие на публика до 50% от максималния капацитет на пространството и с носене на защитна маска;
 • организиране на частни събития (сватби, кръщенета и др.) с максимален брой участници 200 души вътре и осигуряване на минимална площ от 2 квадратни метра за всеки човек;
 • допуска се организирането на обучителни курсове и семинари за възрастни, включително организирани за изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове, с максимален брой участници 150 души вътре и максимум 200 души навън, като се осигурява минимална площ от 2 кв.м. всяко лице, носещо защитна маска и при спазване на обществените здравни норми, установени със заповед на министъра на здравеопазването;
 • разрешава се организирането на конференции с брой участници максимум 150 души вътре, при осигуряване на площ от минимум 2 кв.м за всяко лице, с носенето на защитна маска и при спазване на установените обществено-здравни норми със заповед на министъра на здравеопазването;
 • при условията на Закон №. 60/1991 за организацията и провеждането на публични събрания, преиздадена, разрешава се организирането на митинги и демонстрации с максимален брой 100 участници
 • допуска се дейността с обществеността на икономически оператори, извършващи дейности по приготвяне, маркетинг и консумация на храни и/или алкохолни и безалкохолни напитки, като ресторанти и кафенета, вътре в сгради и на тераси до 50% от максималния капацитет пространство във времевия интервал 5,00 - 2,00;
 • разрешава се дейността в барове, клубове и дискотеки без надвишаване на 30% от максималния капацитет на пространството във времевия интервал 5,00 - 2,00 часа;
 • допуска се дейността с обществеността на лицензираните икономически оператори в областта на хазарта до 50% от максималния капацитет на пространството;
 • допуска се дейността с обществеността на икономическите оператори, извършващи дейности по администриране на закритите басейни, без да надвишава 50% от максималния капацитет на пространството;
 • разрешава се дейността на икономическите оператори, които стопанисват детски площадки в затворени пространства, без да надвишава 50% от максималния капацитет на пространството и във времевия интервал 5,00 - 24,00 часа;
 • допуска се дейността на икономическите оператори, които стопанисват игрални зали, без да надвишава 50% от максималния капацитет на пространството във времевия интервал 5,00 - 2,00 часа;
 • допускат се спортни и развлекателни дейности на открито с участието на максимум 10 души, които не живеят заедно, при условията, които се установяват със съвместна заповед на министъра на културата и министъра на младежта и спорта.

Окръгите Илфов, Сатул Маре и Тимиш също са в червения сценарий.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.