Цифровият зелен сертификат в ЕС – всичко, което трябва да знаете за него

0 2.159

Днес, 17 март, Европейската комисия предложи създаването на зелен електронен сертификат за улесняване на безопасното и свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19.

Зеленият електронен сертификат ще бъде доказателство, че притежателят му е бил ваксиниран срещу COVID-19, получил е отрицателен тест за вирус SARS-CoV-2 или е излекуван от COVID-19. Сертификатите ще бъдат достъпни безплатно, в цифров формат или на хартиен носител и ще включват QR код, за да се гарантира тяхната сигурност и автентичност.

Комисията ще създаде портал, за да гарантира, че всички сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС и ще подпомага държавите-членки при техническото прилагане на сертификатите. Все още е отговорност на държавите-членки да решат какви ограничения за общественото здраве могат да бъдат премахнати за пътниците, но те ще трябва да прилагат тези изключения по същия начин към пътниците, притежаващи зелен електронен сертификат.

Основните елементи на регламента, предложен от Комисията днес, са следните:

Цифровият зелен сертификат улеснява свободното движение

Достъпни и сигурни сертификати за всички граждани на ЕС!
✅ Зеленият електронен сертификат ще обхваща три вида сертификати - сертификати за ваксинация, сертификати за тестване за SARS-CoV-2 (чрез RT-PCR тестове или бързи антигенни тестове) и сертификати за хора, излекувани от COVID-19.

Сертификатите ще се издават в цифров формат или на хартиен носител. И двете ще имат QR код, който ще съдържа необходимата съществена информация, както и цифров подпис, удостоверяващ автентичността на сертификата.

🌐 Комисията ще създаде портал и ще подкрепя държавите-членки при разработването на компютърни програми, които властите могат да използват за проверка на всички подписи върху сертификати в целия ЕС. Личните данни на притежателите на сертификати не се предават на портала и не се съхраняват от държавата-членка, извършваща проверката.

Сертификатите ще бъдат достъпни безплатно на официалния език или езици на издаващата държава-членка, както и на английски.

Цифровият зелен сертификат на практика

Недискриминация!

Всички граждани – независимо дали са били ваксинирани или не – трябва да получат зелен електронен сертификат, когато пътуват в ЕС. За да се предотврати дискриминацията срещу хора, които не са ваксинирани, Комисията предлага да се създаде не само оперативно съвместим сертификат за ваксинация, но и сертификати за тестове за COVID-19 и сертификати за хора, които са излекувани от COVID-19.

Същото право за пътуващите със зелен електронен сертификат – ако приемат доказателство за ваксинация, за да се откажат от определени ограничения за общественото здраве, като тестване или карантина, държавите-членки следва да приемат, при същите условия, издадените сертификати за ваксинация в рамките на системата на зелени електронни сертификати.

Това задължение би било ограничено до ваксини, които са получили разрешение за пускане на пазара на ЕС, но държавите-членки могат да решат да приемат други ваксини.

Уведомяване за други мерки – ако държава-членка продължава да изисква притежателите на зелен електронен сертификат да бъдат поставени под карантина или да преминат тест, тази държава-членка трябва да уведоми Комисията и всички други държави-членки и да аргументира решението си да предприеме такива мерки.

Само основна информация и сигурни лични данни!

Дигитален зелен сертификат на хартия

Сертификатите ще включват ограничен набор от информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за съответната ваксина/тест/лечение и уникален идентификатор на сертификата. Тези данни могат да бъдат проверени само за потвърждаване и проверка на автентичността и валидността на сертификатите.

Зелените електронни сертификати ще бъдат валидни във всички държави-членки на ЕС, като Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще могат да ги използват. Зелени електронни сертификати следва да се издават на граждани на ЕС и членове на техните семейства, независимо от тяхната националност. Тези сертификати следва да се издават и на граждани на трети страни, пребиваващи в ЕС, и посетители, които имат право да пътуват до други държави-членки.Системата от зелени електронни сертификати е временна мярка.

Тази мярка ще бъде спряна веднага след като Световната здравна организация (СЗО) обяви край на международната спешна здравна ситуация, причинена от COVID-19.

Следващи стъпки:

За да бъде готово преди началото на лятото, това предложение трябва да бъде прието бързо от Европейския парламент и Съвета.

Успоредно с това държавите-членки трябва да прилагат надеждната рамка и техническите стандарти, договорени в мрежата за електронно здравеопазване, за да гарантират навременното прилагане на зелени електронни сертификати, тяхната оперативна съвместимост и пълно съответствие със защитата на личните данни. Целта е техническата работа и предложението да бъдат завършени през следващите месеци.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.