Транспорт на течности, аерозоли и гелове в ръчен багаж

2 2.221

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) БР. 246/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) бр. 185/2010 относно контрола на сигурността на течности, аерозоли и гелове на летищата в ЕС.

Новите изисквания не променят съществено правилата за транспорт, приложими за течности, аерозоли и гелове, превозвани в ръчен багаж. Спазвайте количеството ограничение до 100 мл на контейнер (максимум 1 л), както и транспортирането на лекарства, специални диетични храни и необходими деца по време на полет.

От 31 януари 2014 г. течностите, разрешени за носене в ръчния багаж, трябва да се проверяват с оборудване за анализ на течности на летищата за заминаване и/или трансфер.

При извършване на проверката персоналът по сигурността може да поиска от пътниците доказателство за автентичността на продуктите или отварянето на контейнерите, съдържащи течностите, и може да откаже да ги транспортира.

Единствените течности, аерозоли и гелове, които могат да продължат да се носят, без ограничение, в ръчния багаж, са тези в индивидуални контейнери до 100 ml и поставени в прозрачен, затварящ се найлонов плик, чийто обем не трябва да надвишава 1 литър

Всички такива продукти трябва да бъдат извадени от ръчния багаж и представени отделно при проверката за сигурност.

Национална компания на летищата в Букурещ предоставя на разположение на структурите, отговорни за извършването на контрола за сигурност, специално оборудване за контрол на течности. Те ще бъдат поставени на специални филтри, които пътниците ще могат да идентифицират с помощта на табели или служители на летището.

Дотогава други течности, гелове и аерозоли, които не попадат в горните категории, могат да се превозват само в багаж.

ТРАНСПОРТ НА ТЕЧНОСТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ИЗВЪН СТРАНИ

Пътниците на трансфер, които купуват течности от страни извън Общността или на борда на самолети, ще могат да пренасят тези течности до всяко свързващо летище в ЕС.

ТРАНСПОРТЪТ НА ТЕЧНОСТИ ПОСТЕПЕННО ЩЕ СЕ ЛИБЕРАЛИЗИРА

Новите методи за анализ на течности, аерозоли и гелове имат за цел постепенно да премахнат ограниченията за превоз на течности в ръчен багаж, решение, което трябва да се вземе от регулаторите на ниво Европейската комисия.

течност_транспорт
transport_lichide_1
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.