Преглед на етикети

Нелу Кортеа

Комедийният екип на America Express 2022: Бордеа Каталин и Нелу Кортеа потеглиха по Златния път!

Вярно е, че Бордеа Каталин ще замине за America Express 2022. Първоначално циркулираше идеята той да се обедини с Козмин Неделку (Микуцу), но не беше така. Комедийният екип на America Express 2022 ще се състои от Bordea...