Преглед на етикети

ETOPS

Boeing 787 получава ETOPS сертификат за 330 минути (видео)

На 28 май 2014 г. Boeing 787 получи ETOPS 330-минутен сертификат от FAA. Преди да вляза в подробности, нека дефинирам понятието "ETOPS". Това е съкращение, извлечено от „Стандарти за оперативни характеристики на два двигателя с разширен обхват“,…