Преглед на етикети

Румънска хуманитарна асоциация на пилотите

Румънската хуманитарна асоциация на пилотите е основана от четирима пилоти доброволци

Според комюнике на Румънската асоциация на хуманитарните пилоти (APUR), целта на асоциацията е да подпомага, насърчава и извършва хуманитарни и медицински полети (спешен медицински транспорт, транспорт на органи...