Румъния промени начина на класифициране на страните. Прилага се светофар: червен, жълт и зелен списък. Вижте новата класификация на държавите!

0 24.024

Националният комитет за извънредни ситуации актуализира с решение 28 от 14 май 2021 г. промяната в класификацията на държавите и вече не взема предвид епидемиологичния индекс на ECDC на 100 000 жители, а кумулативния индекс на заболеваемост за 14 дни, като по този начин е 3 категории.

Чл.2 - (1) Класификацията на държавите/териториите с епидемиологичен риск, според кумулативната заболеваемост за 14 дни, се извършва в 3 категории, както следва:

  1. Зелена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е по-малка или равна на 1,5;
  2. Жълта зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни на 1.000 жители е между 1,5 и 3 на 1.000 жители;
  3. Червена зона - когато общата честота на нови случаи на заболяване през последните 14 дни по отношение на 1.000 жители е по-голяма или равна на 3 на 1000 жители.
  • Класификацията от жълта или зелена зона към червената зона, както и класификацията от зелена зона към жълта зона влизат в сила в рамките на 24 часа от одобряването на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Национален комитет за извънредни ситуации.
  • Класификацията от червена зона към зелена или жълта зона, както и класификацията от жълта зона към зелена зона влизат в сила от датата на утвърждаване на Списъка на държавите/териториите на епидемиологичен риск по решение на Националния комисия за извънредни ситуации.

Според този списък са спасени държави като Ирландия, Норвегия, Словакия, Шри Ланка, Йордания, Куба и много други, които нормално биха били в жълтия списък, ако старата класификация беше запазена. По-долу имате новата класификация на държавите.

Чл.3 - В зависимост от класификацията на държавите/териториите на епидемиологичен риск, предвидена в чл. 2, при влизане на лица на територията на Румъния се прилагат следните мерки:

  1. За лицата, пристигащи на румънска територия от района, предвиден в чл. 2 лит. а) не е установена карантинната мярка;
  2. За лицата, пристигащи на територията на Румъния от зоните, предвидени в чл. 2 лит. б) и в) карантинната мярка е установена у дома, на посоченото място или специалното помещение, предназначено за период от 14 дни

Повече информация за изключенията от тези мерки можете да намерите в Решение 28

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.