Резултатите на TAROM продължават да се подобряват

0 357

В края на първите 9 месеца на 2013 г. компанията TAROM обявява подобрения във финансово-счетоводните си резултати от 35 милиона леи в сравнение със същия период на миналата година.
Подобряването на резултатите се отразява основно в поддържането на адекватен касов баланс и в липсата на неизплатени задължения към държавния бюджет или други партньори.

януари-септември

Резултати подобрени в сравнение с 2012 г

Действителен

2013

2012

Разликата

%

Общ приход (милион леи)

972

962

10

1%

Общо резултати (милион леи)

(83)

(118)

35

30%

Намаляване на загубите
(милиони леи)

35

30%

Пътници - Редовни полети

1,586,336

1,546,362

13,288

2.6%

През януари-септември 2013 г. компанията TAROM регистрира подобрение с 35 милиона леи (30%) на финансовия резултат спрямо същия период на 2012 г. и съответно с 12 милиона леи (13%) спрямо предложенията в Плана за управление загуба от 83 милиона леи, в сравнение със 118 милиона леи през същия период на 2012 г.

Резултатите от първите 9 месеца на 2013 г. представляват продължение на положителната тенденция, регистрирана през първата половина на 2013 г.

TAROM извърши 12 532 редовни полета през този период, 188 по-малко в сравнение със същия период на миналата година, като все още превозва с 2,6% повече пътници в сравнение с предходния период поради политика за подобряване на маршрутите на мрежата.

Подобряването на резултатите на компанията е следствие от внимателен мониторинг на разходите и подходяща бизнес политика.

„От съществено значение е TAROM да изпълни целите, предложени в плана за управление, за да може да реализира печалба през следващите години. Това е постижимо чрез постоянните усилия на целия екип от служители на TAROM."

, каза Кристиан Хайнцман, изпълнителен директор-отговорен мениджър.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.