Нови условия за влизане в Белгия: забрана за несъществени пътувания до 25 април 2021 г.

1 9.489

СПЕШЕН СЛУЧАЙОграничения на движението през нощта (между 22:00-06:00 в столичния регион на Брюксел и между 00:00-05:00 във Фландрия и Валония).

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВХОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЕЛГИЯ

От 27 януари до 25 април 2021 г. белгийските власти забраняват всякакви несъществени пътувания (с туристически или развлекателни цели) до и от Кралство Белгия. През този период са разрешени само съществени пътувания, а именно:

 1. по семейни причини (смърт, брак, събиране на семейството, попечителство над деца и др.);
 2. по хуманитарни причини (за медицински цели, помощ на уязвими хора и др.);
 3. учебни пътувания (изследователи, студенти, стажанти, ученици и др.);
 4. пътуване на презгранични жители;
 5. бизнес или професионално пътуване;
 6. по други спешни причини (правни причини, премествания и др.).

Всички лица, пристигащи в Кралство Белгия, независимо от използвания транспорт, трябва да подадат декларация на собствена отговорност, за да обосноват причината за пътуването. Предлага се на адрес: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf . Изявлението на ваша собствена отговорност ще бъде приложено към "Формуляра за местоположение на пътника" и ще трябва да бъде придружено от подкрепящи документи.

Всички лица, влизащи в Кралство Белгия, трябва да попълнят формуляра

Всички лица, влизащи в Кралство Белгия, трябва да попълнят, не по-късно от 48 часа преди пристигането, независимо от вида на транспорта, статуса, страната на произход, онлайн формуляр Формуляр за локализиране на пътници (PLF), наличен в https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form. Белгийските власти насърчават попълването на онлайн формуляра PLF.

За лицата, които не пребивават в Кралство Белгия, остава в сила условието за представяне, както при качване на борда, така и при пристигане в тази държава от червена зона, включително Румъния, отрицателният резултат от молекулярния PCR тест за инфекция с вируса на SARS-CoV. 2, извършени не по-късно от 72 часа преди пристигането на белгийска територия, в лаборатория, акредитирана от държавата на произход и сертифицирана от биолог или фармацевт, издадена на един от френски, холандски, немски или английски езици, във физически формат (отпечатана на хартия) или по електронен път (и достъпна веднага). 

Те са освободени от задължението да представят PCR тип молекулен тест

Следните категории лица, пътуващи от червена зона, включително Румъния, са освободени от задължението да представят молекулярно PCR тест с отрицателен резултат за инфекция с вируса SARS-CoV-2 при влизане на територията на Кралство Белгия:

 • хора до 6 години;
 • лица, които пътуват по маршрути, различни от въздушен или морски, и които не са били в чужбина повече от 48 часа или които ще останат в Кралство Белгия за максимум 48 часа;
 • лица, пътуващи по въздух и пребиваващи изключително в транзитната зона на летището, без да влизат в белгийска територия.

Отрицателният резултат от молекулярния PCR тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, извършен не повече от 72 часа преди пристигането, трябва да отговаря на следните условия:

 • да бъдат извършени в акредитирана лаборатория в държавата на произход и сертифицирани от биолог или фармацевт;
 • да бъдат представени във физически формат (отпечатани на хартия) или по електронен път (и могат да бъдат консултирани незабавно); 
 • да бъдат издадени на един от холандски, френски, немски или английски езици.

Жителите в Кралство Белгия, които се връщат от червена зона, където са останали повече от 48 часа, НЕ са длъжни да представят при пристигането си в тази държава отрицателния резултат от молекулярна PCR тип тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция. Те обаче имат задължението да направят два молекулярни теста като PCR, съответно на първия и на седмия ден от карантината.

При завръщане в Белгия всяко лице (резидент или нерезидент), след престой от най-малко 48 часа в червена зона, вкл. România, трябва да бъде поставен под карантина за период от 10 дни у дома или на друго място, декларирано от заинтересованото лице. Карантината може да бъде прекратена по-рано, ако лицето извърши PCR тип молекулярно изследване на 7-ия ден и резултатът е отрицателен. При влизане в Белгия пътниците ще получат SMS съобщение, което ги информира за карантина и тестване (съобщението ще съдържа кода, необходим за регистрация в тестов център).

Предвидени са следните изключения от карантината:

 • лицата, изпълняващи критични функции в ключови сектори, могат да бъдат освободени от карантина въз основа на удостоверение от работодателя в съответствие с решението на Междуведомствената комисия по здравеопазване от 2 декември 2020 г.;
 • жители, които са пътували в чужбина по професионални причини, могат да бъдат освободени, като в този случай работодателят трябва да попълни формуляра за бизнес пътуване в чужбина (BTA) най-малко 48 часа преди пристигането в Белгия. Попълването на формуляра генерира сертификационен номер, който трябва да бъде въведен в онлайн формуляра – Формуляр за локатор на пътници (PLF). Ако този номер не е посочен във формуляра PLF, пътуването не може да се счита в интерес на услугата. От карантина са освободени и чуждестранни граждани, които не пребивават в Белгия, които пътуват до тази страна в интерес на службата за максимален период от 72 часа, като е задължително работодателят да попълни формуляра BTA.
 • студентите могат да прекъсват карантината, по изключение, само за да се явят на изпит.

От 25 януари 2021 г. всички лица, пристигащи в Кралство Белгия от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Южна Африка или Южна Америка, ще трябва да преминат карантинен период от 10 дни и два PCR молекулярни теста. откриване на SARS-CoV-2 инфекция на първия и седмия ден след пристигането. 

Транспортните компании трябва да проверят преди качване на борда дали пътниците притежават отрицателен PCR тип молекулярни тест за инфекция с вируса SARS-CoV-2 и могат да откажат да се качат на борда на лица, които нямат такъв тест.

Бързи тестове не се приемат

Внимание! Бързи тестове не се приемат, като единственото изключение са определени категории хора, пристигащи от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. По този начин, ако е невъзможно да се представи молекулярно PCR тест с отрицателен резултат за инфекция с вируса SARS-CoV-2, лицата, работещи в областта на автомобилния транспорт, митническите агенти и служителите на реда могат да представят тест при влизане в Белгия . бързо с отрицателен резултат за инфекция с вируса SARS-CoV-2. Използваният бърз тест за антиген трябва да бъде включен в списъка на антигенните тестове, разрешени от белгийските власти.

По отношение на Формуляр за локализиране на пътници (PLF), който може да се намери на адрес  https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

 • Този формуляр трябва винаги да се попълва при пристигане в Белгия по въздух или море, независимо от продължителността на престоя в Кралство Белгия (без изключение).
 • Лицата, които използват сухопътен транспорт и пътуват до Кралство Белгия за по-малко от 48 часа или не пребивават повече от 48 часа извън Кралство Белгия, са освободени от попълване на формуляра.
 • Приканват се пътниците да следват инструкциите на белгийските власти относно карантината, получени по имейл/sms, след попълване на формуляра. Формуляр за локация на пътници. По отношение на лица, които са прекарали повече от 48 часа в чужбина и ще останат в Кралство Белгия за период, надхвърлящ 48 часа, белгийските власти предупреждават, че полицията ще извърши допълнителни проверки, за да провери попълването на формуляра за местоположение на пътника и, съответно спазване на карантинната мярка.

Подробна информация е достъпна на следните уебсайтове:

Мерките за самоизолация и тестване не важат за хора, пътуващи за по-малко от 48 часа в червена зона. 

Пътуването до/от Кралство Белгия се основава на класификацията на държавите:

 • зелена площ: пътуването до тези зони е разрешено; ще се обърне внимание на спазването на хигиенните мерки и социалното дистанциране; при връщане от зелена площ тестването и самоизолацията не са задължителни.
 • оранжева зона: пътуването до тези зони е разрешено, белгийските власти призовават за повишена бдителност; има щати в "светлооранжевия" район, за които се изисква самоизолация за хората, идващи от Белгия. При влизане в Белгия се препоръчва тестване и самоизолация. Пътуването до тези райони е силно обезкуражено или властите в тези държави забраняват несъществени пътувания до Белгия.

През август 2020 г. белгийските власти включиха цялата територия на Румъния в червената зона.

 • червена зона: несъществени пътувания до тези зони са забранени. Всяко лице (резидент или нерезидент), което се завръща в Белгия след престой от най-малко 48 часа в червена зона, включително Румъния, трябва да бъде поставен под карантина у дома или на друго място, декларирано от заинтересованото лице. Карантинният период може да приключи въз основа на отрицателен PCR молекулен тест за SARS-CoV-2 вирусна инфекция, извършен от седмия ден от карантината. Лицата, които не пребивават в Белгия, които пристигат от червена зона, трябва да представят молекулярно PCR тест с отрицателен резултат за инфекция с вируса SARS-CoV-2, извършен не по-късно от 72 часа преди пристигането на белгийска територия.
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.