България: нови законови разпоредби относно събирането на пътни такси (TOLL) за товарен и пътнически транспорт

0 574

Министерството на външните работи уведомява румънските граждани, които са, транзитно преминават или възнамеряват да пътуват до Република България, че от юли 2022 г. влизат в сила нови разпоредби относно влизането в сила на пътни такси (TOLL) за движение на товарни и пътнически автомобили.

Така от 1 юли 2022 г. републиканските пътища от II категория ще бъдат включени в ТОЛ системата за пътнически и товарни превозни средства, като размерът на тези такси за автомагистралите и републиканските пътища от I категория ще бъде увеличен на два етапа. Така ще се постигне увеличение на размера на данъците за превозни средства на товари и пътници с тегло над 3,5 тона от 1 юли 2022 г. и съответно от 1 януари 2023 г.

Такси за електронни винетки в България, за превозни средства с тегло до 3,5 тона, се намаляват с 10% от 1 януари 2023 г.; до 31 декември 2022 г. размерът им остава непроменен.

A. За превозни средства с тегло от 3,5 до 12 тона в зависимост от екологичната им категория до 31 декември 2022 г. ще се заплащат следните пътни такси:

• между 6 и 9 стотинки (100 стотинки = 1 лев) за всеки изминат километър по магистралата;

• между 5 и 8 стотинки на изминат километър по републиканските пътища от I категория;

• между 2 и 3 пъна на километър изминат път по републиканските пътища от II категория.

За превозни средства с тегло от 3,5 до 12 тона, в зависимост от екологичната им категория, от 1 януари 2023 г. ще се заплащат следните пътни такси:

• между 10 и 13 стотинки за всеки изминат километър по магистралата;

• между 6 и 9 стотинки на изминат километър по републиканските пътища от I категория;

• между 4 и 7 пъна на километър изминат път по републиканските пътища от II категория.

B. За превозни средства с тегло над 12 тона, с 2 или 3 оси, в зависимост от екологичната им категория, до 31 декември 2022 г. се заплащат следните пътни такси:

• между 16 и 20 стотинки за всеки изминат километър по магистралата;

• между 13 и 17 стотинки на изминат километър по републиканските пътища от I категория;

• между 9 и 11 пъна на километър изминат път по републиканските пътища от II категория.

За превозни средства с тегло над 12 тона, с 2 или 3 оси, в зависимост от екологичната им категория, от 1 януари 2023 г. се заплащат следните пътни такси:

• между 26 и 30 стотинки за всеки изминат километър по магистралата;

• между 22 и 25 стотинки на изминат километър по републиканските пътища от I категория;

• между 19 и 23 пъна на километър изминат път по републиканските пътища от II категория.

C. За превозни средства с тегло над 12 тона с 4 и повече оси в зависимост от екологичната им категория до 31 декември 2022 г. се заплащат следните пътни такси:

• В рамките на а / от 15 пъна на километър изминат километър по републикански пътища от категория II за транспортни средства от категория EURO VI, EEV и 32 пъна за транспортни средства от категория EURO 0, I, II, за всеки изминат километър по магистралата.

За превозни средства с тегло над 12 тона, с 4 или повече оси, в зависимост от екологичната им категория, от 1 януари 2023 г. се заплащат следните пътни такси:

• В рамките на а / от 29 пъна на километър изминат километър по републикански пътища от категория II за транспортни средства от категория EURO VI, EEV и 43 пъна за транспортни средства от категория EURO 0, I, II, за всеки изминат километър по магистралата.

D. За автобусите с тегло от 3,5 до 12 тона, в зависимост от категорията и класа им, до 31 декември 2022 г. ще се заплащат следните пътни такси: между 1 и 5 стотинки за всеки изминат километър, а от 1 януари 2023 г. между 2 и 8 стотинки.

E. За автобусите с тегло над 12 тона, в зависимост от категорията и класа им, до 31 декември 2022 г. ще се заплаща между 2 и 6 стотинки за всеки изминат километър, а от 1 януари 2023 г. - между 3 и 9 стотинки.

В този контекст се подчертава значението на правилното информиране на румънските шофьори, навременното закупуване на електронни винетки и правилното плащане на ТОЛ таксите за използване на обществената пътна инфраструктура в България, в съответствие с действащото законодателство.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.